Napišite slogan; Saznajte više o robotima

Nacionalni tjedan robotike je značajan za BSA iz mnogih razloga, od kojih je najveći sljedeći: Tada ćemo službeno objaviti dostupnost Robotics Merit Badge-a i zahtjeve koji idu uz njega.

U međuvremenu, Nacionalno savjetodavno vijeće za tjedan robotike traži slogan za promociju njihova tjedna zabave i treba im vaša pomoć. Pošaljite svoj slogan na mreži, a ako je odabran, mogli biste ga vidjeti olijepljenog na plakatima, naljepnicama, majicama i drugoj opremi vezanoj za robotiku.

Nacionalni tjedan robotike je od 9. do 17. travnja 2011. Kliknite ovdje da odmah predate svoj slogan.