Što znači '2 stupnja slobode' u zahtjevu 4b?

Hvala vam na pitanju. 2 stupnja slobode odnose se na robota, a ne samo na priključak. Ovo je samo da bi se osiguralo da robot ima neke složenosti. 2 stupnja slobode mogu biti naprijed, natrag i okrenuti se. Ako koristite dva motora, imate dva stupnja slobode. LEGO je sposoban za tri stupnja slobode jer ima tri izlazna priključka. Nadam se da je to korisno.