Kako skočiti s mrtve baterije

s baterijom

Izađete na parkiralište nakon škole i shvatite da ste cijeli dan ostavili upaljena svjetla automobila. Sada je baterija prazna. Srećom, obližnji prijatelj spreman je svojim automobilom pokrenuti vaš automobil. Evo kako to učiniti.

1. S dva parkirana automobila, isključena i parkirana, zakačite jedan kraj crvenog kabela na pozitivnu stezaljku istrošene baterije. Pričvrstite drugi kraj istog kabela na pozitivni priključak dobre baterije.

baterija-1

2. Pričvrstite jedan kraj crnog kabela na negativni priključak dobre baterije. Drugi kraj istog kabela pričvrstite na neobojenu metalnu površinu mrtvog motora, poput svornjaka ili nosača. Koristite površinu što je dalje moguće od baterije.

3. Pokrenite automobil s dobrom baterijom i pustite da radi nekoliko minuta.

baterija-2

4. Pokrenite automobil s ispražnjenom baterijom i pustite oba automobila da rade dok su povezani još nekoliko minuta.

5. Uklonite kabele obrnutim redoslijedom kojim su bili spojeni. Ne dopustite im da se dodiruju jedni druge ili bilo koje druge površine.